ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ - ΜΗΤΣΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤ

Αθήνα - ΓΑΛΑΤΣΙ

2102924702,2102922174,6974355482 Σύντομη Περιγραφή
ΩΡΩΠΟΥ 70 ΓΑΛΑΤΣΙ