ΔΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2651044984
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 20-22 45332