ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΘΑΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2155510025/6980020343
28ης Οκτωβριου 24
2155510025/6980020343