Γ. ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Λεωφόρος Ηρακλείου 278, 14231, Νέα Ιωνία, Αττική