Σουβλάκια Αττική-Νέα Ιωνία Το Σοκάκι

2102799990
Ασκληπιού 5