Οργανισμός Εργατικής Εστίας-ΑΘΗΝΩΝ - ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ

Αγ. Μαρκου 11