Τα Σουβλάκια της Ρόμβης

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2103240100
Ρόμβης 17