Εκκλησίες-Αθήνα Αγία Ειρήνη

Αγία Ειρήνη
Αιόλου 36
Αγία Ειρήνη