Νυχτερινές Πίστες-Λαϊκά κ. Ρεμπέτικα Πάλκα - ΠΕΡΙΒΟΛΙ Τ ΟΥΡΑΝΟΥ

Τηλ.: 2103235517, 2103222048 - Λυσικράτους 19, Πλάκα
Τηλ.: 2103235517, 2103222048 - Λυσικράτους 19, Πλάκα