Τράπεζα Πειραιώς-Αττική-Αθήνα,Μητροπόλεως

Μητροπολεως 5