Εθνική Τράπεζα-Αττική, Αθήνα

Αιόλου, Κεντρικό
Αιόλου 86
Αιόλου, Κεντρικό