Νυχτερινές Πίστες-Λαϊκά κ. Ρεμπέτικα Πάλκα - ΣΤΟΑ ΑΘΑΝΑΤΩΝ

Τηλ.: 2103214362, 2103210342 - Σοφοκλέους 19 κ. Στοάς Αθανάτων
Τηλ.: 2103214362, 2103210342 - Σοφοκλέους 19 κ. Στοάς Αθανάτων