Θερινοί Κινηματογράφοι-Cine Νέα Μασκότ

210 3459531 Κήπος
Κωσταντινουπόλεως 2
210 3459531 Κήπος