Θέατρα-ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»

Τηλ.: 2103463333 - Πειραιώς 206
Τηλ.: 2103463333 - Πειραιώς 206