Χώροι Τέχνης-Ελληνικός Κόσμος-Κέντρο Πολιτισμού του ΙΜΕ

Τηλ.: 2122540000 - Πειραιώς 254, Ταύρος
Τηλ.: 2122540000 - Πειραιώς 254, Ταύρος