Ψαροταβέρνες-ΜΟΣΧΟΣ (Ο)

Τηλ.: 2103466355 - Λ. Ειρήνης κ. Ελένης, Ταύρος
Τηλ.: 2103466355 - Λ. Ειρήνης κ. Ελένης, Ταύρος