Χώροι Τέχνης-Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης»

Αθήνα - ΤΑΥΡΟΣ

Τηλ.: 2103418550
Πειραιώς 206
Τηλ.: 2103418550