Εκκλησίες-Αττική-Ταύρος Άγιος Γεώργιος

Άγιος Γεώργιος
Σμύρνης 7
Άγιος Γεώργιος