Σουβλάκια Αττική-Ταύρος Το Παραδοσιακό

2103450815
Γρηγορίου Λαμπράκη 77