Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Τηλ.: 2103613588, 2103619293 - Δημοκρίτου 23, Κολωνάκι
Τηλ.: 2103613588, 2103619293 - Δημοκρίτου 23, Κολωνάκι