Ταβέρνες-Μοντέρνα Οινομαγειρεία - ΠΙΝΙΑΤΑ

Τηλ.: 2103628296, 2103628298 - Ηρακλείτου 19, Κολωνάκι
Τηλ.: 2103628296, 2103628298 - Ηρακλείτου 19, Κολωνάκι