Σουβλάκια Αττική-Ζωγράφος Η Θράκα

2107487687
Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 10