Σουβλάκια Αττική-Ζωγράφος Τα Σαΐνια

2107789275
Λεωφόρος Γρηγορίου Αυξεντίου 3