Σκλαβενίτης-Αττική-Νίκαια

210 49 09 684
Εβδόμης Μαρτίου 1944 23