Νυχτερινές Πίστες-Μικρές Μουσικές Σκηνές - BOITE

Τηλ.: 2107472888 - Θεοδάμαντος 29 (δίπλα στο ΚΕΠ), Ζωγράφου
Τηλ.: 2107472888 - Θεοδάμαντος 29 (δίπλα στο ΚΕΠ), Ζωγράφου