Σουβλάκια Αττική-Ζωγράφος Η Ωραία Τήνος

2107757000
Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 22