ΑΜΠΟΥΕΛ ΜΠΑΣΑΛ ΜΩΧΑΜΕΤ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2104316404
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 66 15771