Σουβλάκια Αττική-Ζωγράφος Καραγιάννης

2107788588
Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 17