Σουβλάκια Αττική-Πατήσια Το Κιούπι

2108614888
Λεωφόρος Ιωνίας 100