19ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα - ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΑΝΤ. ΚΑΜΠΑΝΗ 11, 11252 ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ