ΜΙΝΩΣ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-ΡΕΣΤΙΒΑΚΗΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Λεωφόρος Κηφισού 22