ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αθήνα - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2105751581
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-20 12134