Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΜΕΣΠΙΛΕΑ

Τηλ.: 2103460972 - Περσεφόνης 59 κ. Δεκελέων, Γκάζι
Τηλ.: 2103460972 - Περσεφόνης 59 κ. Δεκελέων, Γκάζι