Χώροι Τέχνης-Ινστιτούτο Θερβάντες

Τηλ.: 2103634117 - Μητροπόλεως 23, Σύνταγμα
Τηλ.: 2103634117 - Μητροπόλεως 23, Σύνταγμα