Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΒΑΘΗΣ

Τηλ.: 2106204834 - Κύρου 7, Κηφισιά
Τηλ.: 2106204834 - Κύρου 7, Κηφισιά