Ινδική Κουζίνα-Αττική-Άλιμος Iskandar

2109886474
Λεωφόρος Ελευθερίας 6