Εξοπλισμός Θαλάσσης -Flagship Hellas-Καλαμάκι

Βυθόμετρα-GPS 210-9850497
Τσαλδαρη Παν. 1
Βυθόμετρα-GPS 210-9850497