ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ

Αθήνα - ΑΛΙΜΟΣ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
Παλαμηδίου 1, Άλιμος, 17455, ΑΤΤΙΚΗΣ