Ταβέρνες-Μοντέρνες ΞΥΛΙΝΟ

Τηλ.: 2109822500 - Θουκιδίδου 32, Καλαμάκι
Τηλ.: 2109822500 - Θουκιδίδου 32, Καλαμάκι