Βρώμικα-Αττική-Αλιμος Μπίλης

Λεωφόρος Ελευθερίας και Ταξιαρχών