Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-MARE MARINA

Τηλ.: 2109822220 - Μαρίνα Φλοίσβου, Π. Φάληρο
Τηλ.: 2109822220 - Μαρίνα Φλοίσβου, Π. Φάληρο