Σουβλάκια Αττική-Φιλοθέη Τα Σουβλάκια της Φιλοθέης

2106846338
Λεωφόρος Καποσιστρίου και Θράκης