Σουβλάκια Αττική-Νέα Ιωνία Γύρο-Γύρο

2102815501
Δωδεκανήσου 7