Σουβλάκια Αττική-Παγκράτι Ο Βασιλιάς της Γεύσης

2107518800
Πλατεία Αμβρόσιου Πλύτα 1