Τράπεζα Πειραιώς-Αττική-Αθήνα,Γούβα

Ηλιουπολεως 47