Ιωάννης Α. Πισιμίσης - Καρδιολόγος

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Ευαγγελικής Σχολής 10