ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ LIBERTY

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Αναξάρχου 53 Παγκράτι, Αθήνα, Τ.Κ. 11631