Σουβλάκια Αττική-Ηλιούπολη Τα Κοκκόρια

2109937244
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 56