ΔΡΑΚΟΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Γ.-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45 & Φαρμακίδου 45 Πλησιον ΙΚΑ Ηλιουπόλεως & Μετρό