Βασίλειος Θωμόπουλος - Ειδικός Παθολόγος

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2109922202
Κουντουρίώτου 34 & Ηρώων Πολυτεχνείου