Βασίλειος Θωμόπουλος - Ειδικός Παθολόγος

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109922202
Κουντουρίώτου 34 & Ηρώων Πολυτεχνείου